اینجا همیشه این شکلی نبوده. خب، الانم این شکلی نیست. مثل این می­مونه که از سنگ در حال افتادن عکس گرفته باشم.